Czwartek, 24.9.2020
Name days: Maria / Gerard / Teodor
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Etap rejonowy XVII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce to coroczny konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopol­skiego Kuratora Oświaty, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Pozna­niu. Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych (kl. IV - VI) i gimnazjów dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regional­nej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

Dnia 20 marca 2013 r. dwie uczennice naszej szkoły – Marta Matyśkiewicz (kl. IV) i Wik­toria Gaszczyńska (kl. VI) wzięły udział w etapie rejonowym. By dostać się do tego etapu obie uczenni­ce musiały zmierzyć się i z innymi uczestnikami Konkursu na etapie szkolnym i powiatowym. Etap rejonowy XVII Konkursu wiedzy o Wielkopolsce odbył się w sześciu szkołach naszego wojewódz­twa.  Nasze uczennice zgodnie z planem organizatorów, przystąpiły do pisania testu konkursowego w Zespole Szkół w Osiecznej k. Leszna.

I chociaż Marta i Wiktoria nie dostały się do kolejnego etapu Konkursu, to i tak serdecznie gratulujemy dziewczętom sukcesu dostania się do etapu rejonowego.