Czwartek, 24.9.2020
Name days: Maria / Gerard / Teodor
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Współpracy Uczniowie i rodzice kapitałem społecznej nowoczesnej szkoły

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach przystąpiła do realizacji projektu „ Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania obejmują okres od 2013-2015. Uczestnikami są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół poprzez opracowanie, upowszechnianie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Udział w szkoleniach wszystkich podmiotów reprezentujących szkołę przyczyni się do wzrostu wiedzy na temat:

  •  warunków skutecznej i satysfakcjonującej  współpracy,
  •  obowiązujących ram prawnych i organizacyjnych w ramach współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami,
  •  wzmocnienia  form współpracy pomiędzy  nauczycielami, samorządem uczniowskim i radą rodziców,
  •  skutecznej  komunikacji.

Efektem działań w ramach realizacji programu "Szkoła Współpracy”  będzie opracowanie programu, który przyczyni  się do stworzenia warunków umożliwiających kreowanie lepszego  modelu  współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

W dniach  20-21. 01. 2014 roku w Tłokini k/ Kalisza odbyło się I spotkanie wszystkich podmiotów z naszej szkoły. Rodziców reprezentowały panie: przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Czubak oraz Agnieszka Wręczycka, uczniów: Magdalena Nowak i Marta Matyśkiewicz – uczennice klasy V, nauczycieli: Jolanta Łęcka i Danuta Szymczak.

W dniu 13  marca 2014 r. w naszej szkole odbyła się w ramach programu Szkoła Wspołpracy debata  na temat: „Co zmienić, by uczniowie i rodzice angażowali się w życie szkoły”. Uczestniczyli  w niej rodzice, uczniowie i nauczyciele. Debatę prowadziły Panie Jolanta Łęcka i Danuta Szymczak. Uczestnicy dyskutowali na temat stanu współpracy w naszej szkole. Wypracowali także formy i zasady konstruktywnej, przyjaznej współpracy. 

Kolejne warszaty w ramach  programu odyły się w Pałacu w Tłokini dnia 19 marca 2014 roku. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: rodzice:panie Urszula Woźniak i Agnieszka Wręczycka,  uczniowie: Marta Matyśkiewicz z kl V i Magdalena Nowak z kl V, nauczyciele: panie Jolanta Łęcka i Danuta Szymczak.  Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali wnioski z przeprowadzonych debat, zaplanowali pierwsze wspólne działanie oraz określili cele i zasady programu SZKOŁA WSPÓŁPRACY. Spośród kilkunastu propozycji wymyślonych przez uczestników, wybrano jedno działanie, które będzie zrealizowane w kwietniu i maju. Był to Koncert papieski, do którego przygotowania włączyli sie rodzice, uczniowie i nauczyciele. Podczas kolejnego, III już warsztatu „Szkoły Współpracy”, który odbył się 7 maja 2014 roku uczestniczki przedstawiły relacje z działań, które zostały zaplanowane, zaakceptowane i wdrożone do realizacji na przełomie kwietnia i maja. Następnie wspólnie z koordynatorką  pracowaliśmy nad zasadami aktywnej współpracy. Poznawaliśmy elementy budowy: SPAW: Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy, by móc wspólnie razem opracować program współpracy dla naszej szkoły.