Piątek, 22.1.2021
Name days: Dominika / Mateusz / Anastazy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Tytuł Szkoły Uczącej Się

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Skalmierzycach  już od 10 lat jest uczestnikiem programu Szkoła Uczącą Się (SUS) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W dniu 18 marca 2018 roku otrzymała po raz drugi certyfikat i tytuł Szkoły Uczącej Się podczas uroczystego Panelu zorganizowanego w szkole.

10 lat działań w Programie SUS to:To przystąpienie w roku 2008 do programu  „Ocenianie kształtujące w Szkole Uczącej się” (OK SUS) zakończone uzyskaniem I Tytułu Szkoły Uczącej Się. To ukończone przez dyrektorkę szkoły Studia Podyplomowe dla  Liderów Oświaty organizowane przez CEO i Collegium Civitas. To udział nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, to liczne szkolenia, warsztaty RP, uczestnictwo w Klubie Szkół Uczących się i od roku 2015 udział w programie: Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany, który doprowadził szkołę do uzyskania po raz II Tytułu Szkoły Uczącej Się. Nauczyciele i uczniowie współpracując z CEO, reprezentowali skalmierzycką szkołę na ogólnopolskich konferencjach poświęconych uczeniu się oraz brali udział w Ogólnopolskich Prezentacjach Projektów Uczniowskich, przedstawiając m.in. swoje OK zeszyty. W ubiegłym roku szkoła gościła ponad 200 nauczycieli na I Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej uczeniu się z OK zeszytem, zorganizowanej wspólnie z CEO. Nauczyciele mieli możliwość wielokrotnie współprowadzić webinaria, konferencje,warszaty poświęcone ocenianiu kształtującemu. Wszystkie te działania koncentrowały się przede wszystkim na nauczaniu i uczeniu. Jednak ogromną wartością dodaną  takiej współpracy szkoły w różnorodnych programach było zwiększenie autonomii zespołu nauczycielskiego, rozwój pracy zespołowej i wzmocnienie roli  dyrektora jako lidera wdrażanych zmian w szkole.

10 lat temu wyznaczyliśmy sobie cel,  że naszej szkole wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za uczenie się, wszyscy dążymy do tego, by się rozwijać: jako uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wyznaczyliśmy sobie kryteria, które mówią, że uczymy się radośnie, odpowiedzialnie oraz świadomie. Radośnie, czyli w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Odpowiedzialnie i świadomie, bo wiemy, czego się uczymy i dlaczego jest to dla nas ważne. Nasze wspólne Uczenie się to nieustanny proces, którego efektem jest rozwój, w każdym obszarze pracy szkoły: dydaktyce, wychowaniu, profilaktyce i współpracy. Te słowa w 2015 roku wpisaliśmy w misję naszej szkoły. Mimo iż upłynęło kilka lat uważamy, że ciągle jesteśmy na początku drogi. To bardzo dobre przekonanie, które pozwala nam być szkołą uczącą się w każdym jej wymiarze.  

W dniu 18 marca 2018 roku na zorganizowanym przez nas Panelu podsumowującym pracę w programie Całościowy Rozwój Szkoły gościliśmy panelistów - nauczycieli z czterech szkół: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Paneliści pod kierunkiem opiekuna szkoły w Programie CRS2 (CEO)  Aleksandry Cupok obserwowali fragmenty 6 lekcji (15 minut początku, środka i końca każdej lekcji) w sześciu klasach. Lekcje prowadziły nauczycielki Anna Dziadkiewicz w klasie I a, Jolanta Łęcka w klasie II, Martyna Szabra w klasie III a, Beata Sochacka w klasie IV a, Justyna Krawczyk w klasie V b oraz Anita Morawska –Wasielak w klasie VII. Obszarem obserwacji były działania z zakresu strategii I i IV Oceniania Kształtującego. Po spacerze edukacyjnym Paneliści udali się na wspólną debatę oraz przeprowadzili rozmowy z nauczycielami i uczniami z klas, w których obserwowali lekcje. Dopołudniowa część Panelu była okazją do wspólnego uczenia się, wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między nauczycielami z obecnych szkół.

Druga część Panelu - popołudniowa była otwarta dla zaproszonych gości i rozpoczęła się od powitania i artystycznej niespodzianki przygotowanej przez uczniów. W tym uroczystym dniu towarzyszyli nam Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, Zastępca Dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu  Zbigniew Taranek, Radni z terenu Gminy, Sołtys wsi, rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyną Andrzejewską, Paneliści i dyrektorzy szkół biorących udział w Panelu, nauczyciele i uczniowie. Tę część Panelu prowadziły szkolne liderki programu nauczycielki Danuta Szymczak i Alina Stryjak, które przedstawiły prezentację na temat działań szkoły w programie. Moderatorka i opiekunka szkoły z ramienia CEO Aleksandra Cupok zaprosiła gości do wspólnej dyskusji na tematy związane z uczeniem się, rolą nauczyciela i ucznia we współczesnej szkole. Dyskusja była okazją do wymiany myśli, doświadczeń oraz przygotowania dla szkoły rekomendacji na dalszą drogę rozwoju.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przyznanie i wręczenie szkole certyfikatu i tytułu  Szkoły Uczącej Się przyznanym przez CEO. Podziękowania, gratulacje i życzenia oraz życzliwa atmosfera umocniły nas w przekonaniu, że droga, którą wybraliśmy jest akceptowana przez wszystkich: nauczycieli, rodziców, uczniów oraz  naszą lokalną społeczność. Nie pozostaje nam nic innego, tylko nadal się uczyć… .

 

 https://sus.ceo.org.pl/tytul-szkoly-uczacej-sie/o-dzialaniu/aktualnosci/panel-kolezenski-w-szkole-podstawowej-im-adama

<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>