Piątek, 22.1.2021
Name days: Dominika / Mateusz / Anastazy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Świetlica szkolna

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Świetlica szkolna

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, rok szkolny 2010/2011 

Plan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej

I semestr

„Nauka oznacza zawsze robienie wielu rzeczy naraz"

Dale Le Fevre

Celem głównym pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej i rozwijania zainteresowań oraz zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka.

Cele szczegółowe:

 • espektowanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka przejawiających się w różnych aspektach jego działalności (zabawa, wypoczynek, zainteresowania);
 • zapewnienie warunków do rozwoju intelektualnego i kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie kreatywności dzieci i ich twórczej inwencji;
 • podejmowanie działań kompensacyjnych, czyli wyrównywanie braków w rozwoju społecznym, emocjonalnym i fizycznym;
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
 • tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dialogu oraz dochodzenia do kompromisu, kształtowanie zachowań asertywnych i orzucanie postaw niewłaściwych społecznie;
 • wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu lokalnego oraz szacunku do dziedzictwa kulturowego;
 • rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją, podejmowanie działań proekologicznych;
 • przygotowanie do życia we współczesnym świecie, wypełniania ról społecznych, kształtowanie świadomości europejskiej oraz właściwego korzystania ze zdobyczy nauki i kultury;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy innych i swojej;
 • motywowanie dziecka do porozumiewania się nie tylko w języku ojczystym i rozbudzenie motywacji do nauki języków obcych

WRZESIEŃ

Wracamy do szkoły.

1. Poznajmy się.

 • powitanie nowych członków świetlicy
 • zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona)
 • zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica

2. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.

 • regulamin świetlicy, dyżury i obowiązki uczniów świetlicy
 • poznajemy obyczaje i tradycje naszej świetlicy

3. Wakacyjne wspomnienia.

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacji
 • wakacyjne pamiątki
 • malowanie pastelami lub farbami okolicy zapamiętanej z wakacji
 • gry i zabawy na powietrzu
 • praca z mapą

4. Przestrzegamy zasad ruchu drogowego .

 • przypominamy zasady bezpiecznego poruszania się pieszego na drodze
 • jak bezpiecznie przejść przez jezdnię (prezentacja w terenie)
 • tworzymy kodeks pieszego
 • znaki drogowe - wydzieranie z kolorowego papieru
 • gry planszowe związane z bezpieczeństwem na drodze
 • prezentacja multimedialna „Lekcja przepisów drogowych"

5. Sprzątamy Świat.

 • jesienne sprzątanie terenów wokół szkoły
 • pogadanka tematyczna: „ Dlaczego ludzie śmiecą?"
 • wykonanie robota- czyściocha z różnych odpadów

6. Pożegnanie lata.

 • moje letnie przygody, luźne wypowiedzi uczniów na temat minionego lata
 • malowanie farbami, kredkami scenek z minionego lata

7. Nadchodzi jesień.

 • wycieczka po okolicy. Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, zbieramy jesienne skarby
 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie
 • rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek o tematyce jesiennej
 • układanie krzyżówek z hasłem jesień
 • praca z tworzywem przyrodniczym - ludziki, zwierzaki, pocztówki jesienne
 • słuchanie utworu Vivaldiego „Jesień" i plastyczna próba jego ilustracji

8.Zajęcia językowe „Ich und du"(ja i ty).

 • przedstawiamy się
 • witamy się z kolegami i osobami dorosłymi
 • witamy i żegnamy się w różnych porach dnia
 • poznajemy piosenkę „Guten Morgen"

PAźDZIERNIK

1. Jesienne zmiany w przyrodzie.

 • pogadanka na temat właściwego zachowania się podczas wycieczek i zajęć w terenie
 • wycieczka w teren
 • poznajemy pospolite drzewa liściaste, iglaste i zbieramy liście do szkolnego atlasu liści
 • rozpoznawanie jesiennych liści, określanie kształtu, koloru
 • wykonanie kompozycji „jesiennej postaci" - naklejanie liści na dużym kartonie
 • wykonanie jesiennych bukietów z liści, traw, jarzębiny

2.Jesienne prace w ogrodzie

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat prac wykonywanych jesienią w ogrodzie
 • rozmowa na temat związków przyczynowo - skutkowych między pracą ogrodnika, rolnika jesienią a plonami w następnym roku
 • jesienna pogoda - wypowiedzi uczniów na temat pogody (wyjaśnienie pojęcia „szaruga jesienna")
 • tworzenie kolorowego parasola na niepogodę
 • jesienne skarby - zorganizowanie jesiennej wystawki. Wspólna rozmowa na temat skarbów z sadu, ogrodu, parku
 • wykonanie z masy papierowej dowolnego owocu lub warzywa, wystawa prac
 • „Warzywa i owoce" - wiersze Jana Brzechwy. Wspólne zabawy dramowe „odgadnij, jakim jestem warzywem".

3.Dzień Edukacji Narodowej.

 • rozmowa uczniów z nauczycielem na temat jego pracy
 • kwiatek dla nauczyciela - tworzenie kompozycji z różnych ziaren i przyklejanie ich na powierzchnię pokrytą plasteliną
 • portret mojej pani - malowanie farbami
 • przeprowadzamy wywiad z nauczycielami naszej szkoły
 • rozwiązywanie konkursu fotograficznego „Kiedy pani była mała..."

4.Zajęcia językowe „Mein Haus"(mój dom).

 • opowiadamy, gdzie mieszkamy
 • przedstawiamy dom swoich marzeń
 • określamy nasze samopoczucie
 • praca z piosenką „Ich bin Felix"
 • odgrywamy miniinscenizacje językowe z udziałem pacynki Theo

LISTOPAD

1.Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

 • pogadanka na temat obchodów święta zmarłych
 • wyjście na cmentarz, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy
 • poznanie sylwetek osób zasłużonych dla Skalmierzyc (dr Iłowiecki, dyrektor Jabłoński)
 • słuchanie nagrań nastrojowej muzyki
 • „Cmentarz" - rysunki świecą, malowanie łuny świateł akwarelą

2.W zdrowym ciele zdrowy duch.

 • pamiętamy o zdrowym odżywianiu się jesienią - pogadanka
 • głośne czytanie przepisów na surówki i sałatki
 • sporządzamy sałatkę owocową
 • wykonujemy postać kukiełki - jarzynki
 • wykonanie makiety drzewa zdrowia
 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

3.Świetlicowe przyjaźnie.

 • swobodne wypowiedzi uczniów o swoich przyjaciołach
 • tworzymy list gończy naszego przyjaciela
 • ABC prawdziwego przyjaciela
 • konkurs na najładniej pokolorowaną malowankę bajkowych przyjaciół

4.Ptasie odloty.

 • żegnamy odlatujące ptaki. Układanie i rozwiązywanie krzyżówek o ptakach.

Wyszukiwanie informacji o wybranym ptaku z encyklopedii multimedialnej

 • rozpoznawanie ptaków i ich nazw
 • wspólna rozmowa na temat „ Dlaczego ptaki odlatują od nas na zimę?"
 • oglądanie książek o ptakach, albumów...
 • wykonanie papierowej składanki ptaka

5.Narodowe Święto Niepodległości.

 • opowiadanie nauczyciela o historii Polski połączone z oglądaniem ilustracji, albumów
 • przedstawienie postaci marszałka J. Piłsudskiego
 • przybliżenie uczniom symboliki barw narodowych i sztandaru szkolnego

6.Andrzejki - zwyczaje ludowe.

 • pogadanka na temat tradycji andrzejkowej
 • przygotowanie rekwizytów do wróżb
 • zabawy i wróżby andrzejkowe
 • „Magiczny klucz"- praca plastyczna

7.Zajęcia językowe „ Deutschland" (Niemcy).

 • poznajemy Niemcy i kraje niemieckojęzyczne (flaga, stolica, osobliwości)
 • wirtualna podróż po krajach niemieckojęzycznych
 • praca z piosenką „Niemcy"- niemieckie jodłowanie
 • europejskie flagi - wydzieranka
 • prezentacja multimedialna „Dzień św. Marcina w Niemczech"

GRUDZIEŃ

1. Witamy białego gościa.

 • zapoznanie z historyczną postacią św. Biskupa Mikołaja
 • pogadanka na temat jak i kiedy zrodziła się tradycja Mikołajek
 • wykonujemy portret św. Mikołaja - praca plastyczna
 • pisanie listów do św. Mikołaja - technika swobodnych tekstów
 • nauka pakowania prezentu w ozdobny papier
 • układanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych

2.Boże Narodzenie czas pokoju i miłości.

 • rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych w oparciu o doświadczenia z domu rodzinnego
 • wykonywanie ozdób choinkowych: aniołek - origami przestrzenne, łańcuch, bombka
 • słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd
 • projektowanie kartki bożonarodzeniowej - konkurs
 • pisanie na kartce życzeń skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku, poprawy
 • zabawy ruchowe: „Zaprzęgi", „Wyścigi na wesoło", „Kto szybciej"
 • kolorowe witraże świąteczne
 • projekcja filmu „Magiczne drzewo"

3.Zajęcia językowe „Frohe Weihnachten"(Wesołych Świąt).

 • poznajemy tradycje świąteczne w Niemczech i innych krajach europejskich
 • praca z pastorałka „Stille Nacht"
 • wykonujemy wieniec i kalendarz adwentowy

STYCZEŃ

1.Co przyniesie Nowy Rok?

 • swobodne wypowiedzi na temat jak witaliśmy Nowy Rok
 • rozmowa na temat tradycji i zwyczajów ludowych związanych z okresem karnawału
 • wykonywanie masek karnawałowych i kotylionów
 • projektujemy strój na zabawę karnawałową
 • zabawy zimowe na śniegu i lodzie: rzuty śnieżkami do tarcz, do wyznaczonego celu

2.Hu, hu, cha nasza zima zła

 • obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy
 • zabawy ruchowe na boisku szkolnym
 • zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki, owady i ssaki
 • wycieczka po okolicy, podsumowanie poczynionych obserwacji
 • jak pomagamy ptakom podczas zimy
 • malowanie zimowych drzew różnymi technikami, np. mokre w mokrym, malowanie pastą, świecą. Barwy zimne
 • rysunek kredką „Dokarmiamy ptaki"
 • „Księga przysłów" - gromadzenie przysłów na każdy miesiąc roku
 • zagadki związane z porami roku
 • zilustrowanie utworu Vivaldiego „Zima"

3.Bezpiecznie na śniegu i lodzie.

 • swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych
 • rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad
 • gry i zabawy dramowe „odgadnij dyscyplinę sportu"
 • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych

4.Nasza biblioteka.

 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych książek
 • wizyta w bibliotece szkolnej - przypomnienie regulaminu biblioteki szkolnej
 • rozmowa na temat roli książki w życiu człowieka. „Książka to najlepszy przyjaciel"
 • wykonywanie zakładki do książki
 • projektowanie okładek do książek z ulubionym bohaterem lub ilustracji do bajki

5.Pamiętamy o najbliższych - Dzień Babci i Dziadka.

 • swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem; rozmowa na temat szacunku względem starszych osób
 • burza mózgu „Jak okazać wdzięczność dziadkom?"
 • laurka dla babci i dziadka - własna inwencja twórcza
 • redagowanie życzeń dla babci i dziadka
 • upominek dla babci i dziadka - kwiaty wykonane techniką origami
 • zabawy ruchowo- naśladowcze w formie zagadek pantomimicznych - Jak pomagam mojej babci?

6.Zajęcia językowe „ Rund um die Zahlen"(wokół liczb).

 • poznajemy liczby od 1 do 12
 • liczbowe szaleństwa
 • liczby wokół nas - plakat
 • nauka wyliczanki „Eins, zwei Polizei"

 Plan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej

II semestr

                                                                                                  Anita Morawska-Wasielak

<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>