Środa, 25.11.2020
Name days: Elżbieta / Katarzyna / Klemens
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

HISTORIA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach to ponad 180 lat niezwykłej historii i pięknej tradycji. To miejsce szczególne, w którym zdobywało wiedzę i uczyło się patriotyzmu kilka pokoleń mieszkańców Skalmierzyc i okolicy.

Nasza szkoła jest silnie zakorzeniona w środowisku lokalnym. Jej historia sięga XIX wieku. W 1828 roku powstała w Skalmierzycach Szkoła Ludowa, nauczanie odbywało się przy obecnej ul. Środkowej. Równocześnie podjęto budowę nowej szkoły, którą zakończono w 1859 roku.

Szkołą Ludową od momentu jej powstania kierował Andrzej Majewski, który był jej jedynym nauczycielem, jak również organistą w miejscowym kościele. W 1872 roku kierownikiem został Ludwik Jabłoński.

Począwszy od 1873 roku nasiliły się przejawy germanizacji. Nauczanie w szkole prowadzone było w języku niemieckim, jednak gdy nie spodziewano się wizytacji nauczyciele wraz z uczniami czytali polską gazetę wydawaną w Poznaniu. Zachowanie polskości i przeciwstawienie się procesowi germanizacji wymagało od polskich nauczycieli i rodziców wytrwałości i dużej determinacji.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości funkcjonowała w Skalmierzycach szkoła katolicka, którą próbowano połączyć w jedną instytucję z placówką ze Skalmierzyc Nowych. W związku jednak ze wzrostem liczby dzieci w obu szkołach, decyzja została cofnięta.

Do 1934 roku w szkole zatrudnionych było czworo nauczycieli, następnie siedmioro. Placówką kierował do 1927 roku Ludwik Jabłoński, później Leon Rosiak, który w 1933 roku został odznaczony Orderem Niepodległości.

W okresie okupacji hitlerowskiej budynek szkolny do 1942 roku był przeznaczony na koszary dla stacjonującego tu wojska niemieckiego. Z tego powodu część wewnętrzna szkoły oraz jej wyposażenie zostały zniszczone  i zdewastowane.

Krótko po zakończeniu działań wojennych na terenie Skalmierzyc przystąpiono do reorganizacji nauczania. Podjął się tego zadania kierownik Władysław Glapa. Placówka funkcjonowała wówczas w dwóch budynkach posiadających 5 sal lekcyjnych, trzy z nich wyremontowano już w 1945 roku. W kwietniu 1945 roku miejsce kierownika Glapy zajął późniejszy długoletni kierownik Władysław Wasiak. Początek powojennej pracy zrealizowało cztero, a później pięcioosobowe Grono Pedagogiczne. Do 1955 roku w szkole pracowało sześcioro nauczycieli, w latach 1955-1957 siedmioro. W 1957 roku przydzielono szkole ósmy etat, a na początku roku 1960 dziewiąty. Tworzenie nowych etatów było spowodowane rosnącą liczbą uczniów. W 1970 roku kierownik szkoły Władysław Wasiak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczególne zasługi dla oświaty. W 1971 odszedł na emeryturę po przepracowaniu w szkole 45 lat, z czego 27 w Skalmierzycach.

Stanowisko dyrektora w latach 1971-1997 obejmował Mieczysław Maciejewski. Do 1990 roku szkoła funkcjonowała w niezmienionych warunkach, czyniono jednak starania o poprawę stanu budynku. W celu zgromadzenia środków potrzebnych na jej rozbudowę powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. W efekcie szkoła zyskała dodatkowe sale lekcyjne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz łazienki.

W latach 1997-1999 funkcję dyrektora szkoły pełniła Maria Wojtaszek, która podjęła działania dotyczące wyboru patrona szkoły. Zgodnie z wolą szkolnej społeczności został nim Adam Mickiewicz. Następnie od 1999 do 2007 roku dyrektorem była Katarzyna Kaźmierczak. Od 2007 roku stanowisko dyrektora obejmuje Małgorzata Sulewska.

<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>