Piątek, 14.8.2020
Name days: Alfred / Elżbieta / Maksymilian
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Kodeks Ucznia

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

My Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach dbamy o naszą szkołę, jesteśmy kulturalni i koleżeńscy, wiemy jak się bezpiecznie zachowywać i przestrzegamy obowiązujących regulaminów. Z szacunkiem odnosimy się do innych. O dobrym zachowaniu pamiętamy w szkole i poza nią.

Podczas zajęć lekcyjnych:

 • przestrzegamy ustalonych kodeksów,
 • jesteśmy punktualni,
 • słuchamy poleceń nauczyciela,
 • uważnie słuchamy osoby mówiącej, nie przerywamy,
 • nie krytykujemy, nie wyśmiewamy się z innych,
 • nie używamy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń bez zgody nauczyciela,
 • dbamy o porządek w miejscu nauki i zabawy,
 • wszystkie usterki, nieprawidłowości zgłaszamy nauczycielowi,
 • nie opuszczamy samowolnie sali lub swojego miejsca.

Podczas przerw:

 • przestrzegamy regulaminu zachowania się na przerwie,
 • spędzając przerwę w sali nie biegamy, nie otwieramy okien,
 • korzystamy z gier, zabaw proponowanych przez nauczyciela,
 • kulturalnie i higienicznie spożywamy śniadanie,
 • nie włączamy samowolnie komputera lub tablicy interaktywnej,
 • o wszystkich problemach informujemy dyżurującego nauczyciela,
 • poruszamy się bezpiecznie (nie biegamy) po korytarzach i schodach,
 • nie krzyczymy,
 • nie przesiadujemy w toaletach, szatni i na schodach,
 •  na boisku dbamy o bezpieczeństwo własne i innych,
 •  nie wychodzimy poza teren szkoły,
 •  po dzwonku zajmujemy swoje miejsce w ławce.

Podczas uroczystości szkolnych:

 • swoją postawą, strojem wyrażamy szacunek,
 • w wyznaczone święta i dni nosimy strój apelowy,
 • siadamy lub stoimy w grupie swojej klasy,
 • kulturalnie wyrażamy swoje emocje,
 • nie rozmawiamy, nie krzyczymy,
 • nie zabieramy głosu bez zgody prowadzących lub organizatorów.

Przebywając w szkole i poza nią:

 • dbamy o imię naszej szkoły,
 • z szacunkiem odnosimy się do wszystkich pracowników szkoły, uczniów, rodziców lub innych osób,
 • stosujemy zwroty grzecznościowe, kulturalnie wyrażamy swoje poglądy,
 •  nie używamy wulgaryzmów, obraźliwych słów,
 •  stosujemy się do zaleceń dyrektora i nauczycieli,
 •  dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • szanujemy swoją i cudzą własność,
 •  dbamy o sprzęt i pomoce szkolne,
 •  ubieramy się schludnie i skromnie,
 •  dbamy o fryzury (nie farbujemy włosów, nie posiadamy dredów, irokezów  i innych ekstrawaganckich fryzur ),
 • nie nosimy ekstrawaganckich ozdób, nie stosujemy makijażu i nie malujemy paznokci,
 • pamiętamy o zmianie obuwia w szkole i na hali sportowej.