Piątek, 14.8.2020
Name days: Alfred / Elżbieta / Maksymilian
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Nasze Ortograffiti

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Celem metody Ortograffiti jest kompleksowa pomoc uczniowi przejawiającemu trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Możliwe jest dzięki indywidualizowaniu procesu nauczania i dostosowania go do potrzeb dziecka. Nauczyciel podczas kolejnych trzech etapów stara się pomóc dziecku  przezwyciężyć trudności. Wzorzec postępowania to: rozpoznanie – pomoc – ocena. Początkowo określa się na czym polegają problemy ucznia, następnie proponuje mu się odpowiednie ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze. W etapie końcowym  zarówno uczeń, jak nauczyciel oraz rodzic dokonują samooceny dokonań oraz efektywności udzielonej pomocy.

Zaletami metody „Otrograffit”i jest jej kompleksowość, czyli całościowe ujmowanie zagadnienia, jakim są trudności dzieci w nauce czytania, pisania oraz ortografii. Dzięki zastosowaniu różnorodnych ćwiczeń angażujących wszystkie zmysły, rozwijane są funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne.

By odnieść najlepsze rezultaty w pracy potrzebne jest zaangażowanie nie tylko ze strony ucznia oraz nauczyciela, ale również rodzica, który systematycznie śledzi postępy dziecka, kształtując w nim poczucie odpowiedzialności, a także obowiązkowości. Ciągle motywowanie swej pociechy, a także dostrzeganie wszelkich sukcesów to główne zadania dla opiekuna. Usłyszenie przez dziecko od darzonych autorytetem mamy lub taty, jak istotną umiejętnością jest poprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz praca nad estetyką pisma często bywa kluczowe dla zwiększenia efektywności metody „Ortograffiti”.

Więcej informacji na http://ortograffiti.pl/Metoda-Ortograffiti.