Środa, 28.10.2020
Name days: Tadeusz / Cyryl / Wioletta
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Nasze Ortograffiti

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Celem metody Ortograffiti jest kompleksowa pomoc uczniowi przejawiającemu trudności w nauce czytania, pisania i ortografii. Możliwe jest dzięki indywidualizowaniu procesu nauczania i dostosowania go do potrzeb dziecka. Nauczyciel podczas kolejnych trzech etapów stara się pomóc dziecku  przezwyciężyć trudności. Wzorzec postępowania to: rozpoznanie – pomoc – ocena. Początkowo określa się na czym polegają problemy ucznia, następnie proponuje mu się odpowiednie ćwiczenia stymulujące funkcje poznawcze. W etapie końcowym  zarówno uczeń, jak nauczyciel oraz rodzic dokonują samooceny dokonań oraz efektywności udzielonej pomocy.

Zaletami metody „Otrograffit”i jest jej kompleksowość, czyli całościowe ujmowanie zagadnienia, jakim są trudności dzieci w nauce czytania, pisania oraz ortografii. Dzięki zastosowaniu różnorodnych ćwiczeń angażujących wszystkie zmysły, rozwijane są funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe, dotykowo-kinestetyczne i motoryczne.

By odnieść najlepsze rezultaty w pracy potrzebne jest zaangażowanie nie tylko ze strony ucznia oraz nauczyciela, ale również rodzica, który systematycznie śledzi postępy dziecka, kształtując w nim poczucie odpowiedzialności, a także obowiązkowości. Ciągle motywowanie swej pociechy, a także dostrzeganie wszelkich sukcesów to główne zadania dla opiekuna. Usłyszenie przez dziecko od darzonych autorytetem mamy lub taty, jak istotną umiejętnością jest poprawne formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz praca nad estetyką pisma często bywa kluczowe dla zwiększenia efektywności metody „Ortograffiti”.

Więcej informacji na http://ortograffiti.pl/Metoda-Ortograffiti.


<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>