Piątek, 22.1.2021
Name days: Dominika / Mateusz / Anastazy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

PSYCHOLOG SZKOLNY

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Psycholog i pedagog szkolny: mgr Aneta Powąska


PONIEDZIAŁEK                         9.30 – 11.30

                                              12.30 – 14.30

WTOREK                                 7.00 – 12.30                 

ŚRODA                                   10.30 – 16.00

CZWARTEK                              9.30 – 12.30

PIĄTEK                                    11.30 – 13.30


Podstawowym celem pracy psychologa szkolnego jest podejmowanie różnego rodzaju działań wspomagających prawidłowy rozwój psychiczny dzieci w porozumieniu z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami świadczącymi pomoc rodzinom. Dobro dziecka to priorytet każdej realizowanej inicjatywy.

Główne zadania psychologa szkolnego to:

 1. Pomoc rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Indywidualna pomoc uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z zachowaniem i nauką.
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli na przykład zajęć warsztatowych dla dzieci ćwiczących umiejętności efektywnego komunikowania się, znajomości technik uczenia się, rozpoznawania emocji, podnoszenia samooceny.
 5. Aktywizowanie członków społeczności szkolnej w procesie zwiększania bezpieczeństwa w szkole i poza nią między innymi poprzez pogadanki, wykłady, rozmowy indywidualne.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz podejmowanie różnych działań wspierających rozwój ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 7. Współpraca z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi rodziny.

 

Drogi Uczniu, jeśli:

 • Czujesz się samotny w swojej klasie.
 • Masz jakiś problem i nie wiesz, jak go rozwiązać.
 • W twoim otoczeniu zaistniały sytuacje, które Cię niepokoją.
 • Nie wiesz, jak poradzić sobie ze stresem.
 • Chcesz podzielić się swoimi sukcesami, wrażeniami.
 • Po prostu chcesz porozmawiać z kimś zaufanym…

ZAPRASZAM DO KONTAKTU Z PSYCHOLOGIEM

Rodzic może oczekiwać od psychologa:

 • Pomocy w rozpoznawaniu możliwości i zdolności dziecka.
 • Wsparcia w procesie wychowawczym.
 • Propozycji wspólnych działań w celu rozwiązania problemów dziecka.
 • Życzliwości, zrozumienia i dyskrecji.

Nauczyciel może oczekiwać od psychologa:

 • Służenia radą w trakcie planowania procesu wychowawczego.
 • Pomocy w indywidualizowaniu pracy w dziećmi o specjalnych potrzebach lub z dziećmi zdolnymi.
 • Pomocy w rozwiązywaniu dylematów wychowawczych.
 • Analizy specyficznych trudności i mechanizmów psychologicznych dzieci oraz wskazówek do dalszej pracy.

 

Zapraszam do lektury materiałów:

 Odrabianie lekcji

 Gotowość szkolna

 Jak bawić się ze swoim dzieckiem

 Jak przetrwać kl VI<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>