Piątek, 18.9.2020
Name days: Irena / Józef / Stanisław
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

SZKOŁA DLA KAŻDEGO

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkoła dla każdego

        

„Szkoła dla Każdego” - indywidualizacja nauczania w klasach I-III 

Z dniem 01.10.2011 roku nasza szkoła wraz z innymi szkołami podstawowymi z terenu naszej gminy przystąpiły do realizacji projektu „Szkoła dla Każdego” w ramach projektu systemowego Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

W naszej szkole zajęciami objęci są wszyscy uczniowie. Prowadzone są zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, logopedyczne, z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęcia psychoedukacyjne.

Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione specjalistyczne pomoce, które wzbogacą ofertę edukacyjną naszej szkoły, już teraz uczniowie korzystają z pomocy zakupionych w ramach środków EFS z poprzednich projektów konkursowych. Nauczyciele wykorzystują najnowsze multimedia, ale w dużej mierze opierają się na czynnościowym i opartym na doświadczeniu i wykorzystaniu wiedzy w praktyce uczeniu. Dzieci pracują w małych grupach, ze względu na ciekawe programy zajęć i atrakcyjną formę prowadzenia chętnie uczestniczą w dodatkowej ofercie.