Wtorek, 24.11.2020
Name days: Agnieszka / Emilia / Roman
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

SZKOŁA DLA KAŻDEGO

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Szkoła dla każdego

        

„Szkoła dla Każdego” - indywidualizacja nauczania w klasach I-III 

Z dniem 01.10.2011 roku nasza szkoła wraz z innymi szkołami podstawowymi z terenu naszej gminy przystąpiły do realizacji projektu „Szkoła dla Każdego” w ramach projektu systemowego Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

W naszej szkole zajęciami objęci są wszyscy uczniowie. Prowadzone są zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, logopedyczne, z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz zajęcia psychoedukacyjne.

Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione specjalistyczne pomoce, które wzbogacą ofertę edukacyjną naszej szkoły, już teraz uczniowie korzystają z pomocy zakupionych w ramach środków EFS z poprzednich projektów konkursowych. Nauczyciele wykorzystują najnowsze multimedia, ale w dużej mierze opierają się na czynnościowym i opartym na doświadczeniu i wykorzystaniu wiedzy w praktyce uczeniu. Dzieci pracują w małych grupach, ze względu na ciekawe programy zajęć i atrakcyjną formę prowadzenia chętnie uczestniczą w dodatkowej ofercie.

<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>