Czwartek, 24.9.2020
Name days: Maria / Gerard / Teodor
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

SZKOŁA DLA KAŻDEGO II

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

SZKOŁA DLA KAŻDEGO II- indywidualizacja nauczania w klasach I-III

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła wraz z innymi szkołami w gminie przystąpiła do realizacji projektu „ Szkoła dla każdego II” w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej realizację przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

W naszej szkole zajęciami objęci są wszyscy uczniowie. Prowadzone są zajęcia: dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające ruchowo, logopedyczne, psychoedukacyjne.

Do prowadzenie zajęć zostaną zakupione specjalistyczne pomoce, które wzbogacą ofertę edukacyjną naszej szkoły.