Saturday, 16.1.2021
Name days: Włodzimierz / Tycjan
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

TIK na historii

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Grecja i Rzym w czasach starożytnych

Autor: Katarzyna Onisczuk (K_Onisczuk)

Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, Skalmierzyce

Źródło: Podręcznik "My i historia", wyd. Demart/PWN

Kategoria: odwrócona lekcja

Przedmioty: historia i społeczeństwo

Etapy edukacyjne: Edukacja szkolna (4-6)

Uczniowie SP w Skalmierzycach od kilku lat realizują program „Szkoła z klasą” i wcześniejszy  „Szkoła myślenia”. Na początku roku uczniowie  klas IV-VI zostali poinformowani o kontynuowaniu uczestnictwa w programie. Mieli okazję określić podczas zajęć,  jakie formy korzystania z TIK ich najbardziej interesują. Najciekawsze okazały się dla  nich interaktywne formy: testy, gry, puzzle, itp.

Jedną z najciekawszych lekcji z wykorzystaniem TIK przeprowadziłam pod koniec półrocza w klasie piątej. Lekcja dotyczyła utrwalenia wiadomości z rozdziałów o historii starożytnej Grecji i Rzymu.

Wybrałam  formę odwróconej lekcji.

Zadanie  uczniów dotyczyło dwóch punktów  ze szkolnego Kodeksu:

 • Ucz się przez Internet, korzystając ze stron edukacyjnych - wykorzystujemy sieć do zdobywania informacji, nauki i samorealizacji.
 • Dziel się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami.

Cele lekcji – uczeń:

 • utrwali wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem,
 • samodzielnie określi stopień opanowania wiadomości i ilość czasu potrzebnego do przygotowania do sprawdzianu,
 • utrwali zasady Kodeksu 2.0.

Nacobezu do sprawdzianu starożytna Grecja i Rzym:

 • Opisuję religię Greków i Rzymian, potrafię dopasować imiona bogów do przedmiotów, z którymi byli przedstawiani (atrybuty) oraz ich funkcje.
 • Wyjaśniam pojęcia: demokracja, Zgromadzenie Ludowe, agora, westalka, toga, tunika, willa, mozaika, gladiator, niewolnik, niewolnictwo, Akropol, Forum Romanum, Panteon, Koloseum, termy, hipodrom, akwedukt, legion, imperium.
 • Wyjaśniam, jaki związek z demokracją miał zegar wodny.
 • Zaznaczam na taśmie chronologicznej daty: pierwszych igrzysk olimpijskich oraz powstania Rzymu; określam wiek wydarzeń.
 • Na mapie zaznaczam Ateny i Rzym, Morze Śródziemne, Europę, Afrykę, Azję.
 • Wymieniam konkurencje rozgrywane podczas igrzysk olimpijskich.
 • Przedstawiam informacje o początkach powstania Imperium Rzymskiego.
 • Wymieniam formy sprawowania władzy w Rzymie i osoby sprawujące władzę, np. królestwo – król.
 • Wymieniam nazwy grup społecznych w starożytnym Rzymie oraz zajęcia poszczególnych grup.
 • Rozpoznaję na ilustracjach ważne budynki z czasów starożytnych  (wg podręcznika).
 • Przedstawiam wydarzenia, wyjaśniam pojęcia dotyczące judaizmu i chrześcijaństwa (np. Tora, synagoga, Jahwe, Biblia, Dekalog, Jezus z Nazaretu, Mesjasz, Palestyna, Nowy Testament i Stary Testament).
 • Wyjaśniam co oznaczają powiedzenia: „wrócić z bitwy z tarczą, wrócić z bitwy na tarczy”, „sprawa doszła do trzeciego szeregu”.

Korzystałam z platformy edukacyjnej www.eduscience.pl oraz podręcznika: „My i historia” dla klasy piątej szkoły podstawowej, wyd. Demart/PWN.

Na miesiąc przed sprawdzianem skonstruowałam  na platformie edukacyjnej www.eduscience.pl dwa interaktywne testy. Linki do nich zamieściłam na blogu „Blog piątoklasistów i nie tylko”.

http://blogiceo.nq.pl/szkolapodstawowaskalmierzyce/tik-piatoklasisci/historia-5/

Test–starożytny Rzym http://platforma.eduscience.pl/question_sets/26891?commit=Podgl%C4%85d+zestawu+pyta%C5%84

Test–starożytna Grecja http://platforma.eduscience.pl/question_sets/26882?game_type=champion#game_preview

Uczniowie utrwalali swoje wiadomości korzystając z Internetu w domu.

Podczas zajęć uczniowie zostali podzieleni na trzy pięcioosobowe grupy i odpowiadali po kolei na pytania z testów wyświetlanych za pomocą rzutnika połączonego z komputerem z dostępem do Internetu.

Podczas korzystania z interaktywnych testów na platformie www.eduscience.pl pojawiały się czasami problemy z zawieszeniem strony, co było spowodowane brakiem właściwej przeglądarki, najlepiej działała Google Chrome.

Najważniejsze dla uczniów było sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości przed sprawdzianem i możliwość wielokrotnego wykonania testów w domu, a podczas zajęć w szkole duch rywalizacji pomiędzy grupami.

Uczniowie byli zainteresowani interaktywnymi formami zadań domowych.

 

<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>