Piątek, 18.9.2020
Name days: Irena / Józef / Stanisław
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zajęcia dodatkowe z matematyki odbywają się w środy w godzinach 11.50-12.35. Uczestniczy w nich 10. uczniów z klasy V.

Zajęcia mają pomóc dzieciom przyswoić sobie proste i typowe umiejętności przewidywane Podstawą Programową, ze szczególnym zwróceniem uwagi uczniów na:

- wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki;

- rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania arytmetyczne, kolejność wykonywania działań);

- posługiwanie się własnościami liczb oraz własnościami figur przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań;

- kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków;

- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego;

- rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania;

- przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji.