Czwartek, 25.4.2024
Name days: Jarosław / Marek
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

KONKURS "POKAZ EKO MODY"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Regulamin konkursu

 „Pokaz eko Mody”.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

2. Cel główny: Popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.

Cele szczegółowe:

• zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,

 • poszerzanie świadomości ochrony środowiska,

• wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów ekologicznych,

• zabawa twórcza.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia z oświadczeniem, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie nieprzekraczającym datę 15.04.2022r. Karty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć do wychowawców świetlicy.

3. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: a) grupa I: klasy I - III b) grupa II: klasy IV – VIII.

4. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych lub ich elementów, do wykonania których wykorzystane zostaną m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura, czyli materiały, które wciąż bywają spalane w domowych piecach.

5. Do konkursu można przystąpić w zespole 2 osobowym lub samodzielnie.

6. Każda osoba/ para biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.

7. Prezentacja strojów odbędzie się na pokazie mody, który będzie zwieńczeniem konkursu. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Należy jednak pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych.

8. Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyznając nagrody w odpowiednich kategoriach wiekowych.

9. Kryteria oceny strojów:

a) wartość merytoryczna tzn. zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem

b) pomysłowość i oryginalność,

c) estetyka wykonania,

d) sposób zaprezentowania stroju,

e) wytrzymałość/ trwałość podczas pokazu.

10. Termin i miejsce pokazu: 22.04.2022r, boisko szkolne.

11. Spośród zaprezentowanych strojów jury wybierze po dwóch zwycięzców z każdej z grup wiekowych.

 

- Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie –