Wtorek, 18.6.2024
Name days: Elżbieta / Marek / Paula
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

ŚWIETLICA SZKOLNA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF
 1. Ogólne założenia

Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów.

 Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w  nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

    Do zadań świetlicy należeć będą:

  1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem działań profilaktycznych dotyczących Covid-19)
  2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.
  3. Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
  4. Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.
  5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
  6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.
  7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków.
  8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
  9. Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.
  10.  Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
  11.  Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod
   i form zajęć.
  12.  Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia
   i zdrowej rywalizacji.
  13.  Kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu.