Sunday, 28.5.2023
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

ŚWIETLICA SZKOLNA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF
 1. Ogólne założenia

Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową. W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów.

 Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w  nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

    Do zadań świetlicy należeć będą:

  1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem działań profilaktycznych dotyczących Covid-19)
  2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.
  3. Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
  4. Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.
  5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.
  6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.
  7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków.
  8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
  9. Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.
  10.  Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
  11.  Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod
   i form zajęć.
  12.  Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia
   i zdrowej rywalizacji.
  13.  Kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu.

<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>