Sunday, 28.5.2023
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Cele Samorządu Uczniowskiego:

v  Reprezentowanie ogółu uczniów.

v  Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

v  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

v  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

v  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

v  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

v  Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,

v  Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

v  Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Sylwia Musiał

Członkowie:

Julia Misiak

Filip Błaszczyk

Milena Wasilewska

Marta Kowalczyk

Julia Kanellaki

Urszula Wawrzyniak

Anna Kędziora

Antonina Kowalczyk

Karolina Szmania

Franciszek Binek

<div><script charset="UTF-8" src="https://edodatki.pl/code/tablica-statystyk?data%5BWidget%5D%5Bdescription%5D=Statystyki&data%5BWidget%5D%5Burl%5D=http%3A%2F%2Fedodatki.pl&data%5BWidget%5D%5Bstyle%5D=style_1&data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=green&data%5BWidget%5D%5Bcolor%5D=%23000000&data%5BWidget%5D%5Bicons%5D=1&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=pageviews_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=visits_day&data%5BWidget%5D%5Btypes%5D%5B%5D=people" type="text/javascript"></script><a href="" title=""></a><a href="https://edodatki.pl/widget/tablica-statystyk" title="Statystyki zbiorcze na stronę">Statystyki zbiorcze na stronę</a></div>