Wtorek, 18.6.2024
Name days: Elżbieta / Marek / Paula
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Cele Samorządu Uczniowskiego:

v  Reprezentowanie ogółu uczniów.

v  Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

v  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

v  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

v  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

v  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

v  Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,

v  Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

v  Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Sylwia Musiał

Członkowie:

Julia Misiak

Filip Błaszczyk

Milena Wasilewska

Marta Kowalczyk

Julia Kanellaki

Urszula Wawrzyniak

Anna Kędziora

Antonina Kowalczyk

Karolina Szmania

Franciszek Binek