Wtorek, 28.5.2024
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Lidera Szkół Uczących Się

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

18 marca 2018 r.  - Szkoła otrzymała po raz drugi tytuł Szkoły Uczącej się 

15 listopada  2019r - Szkoła otrzymałą po raz trzeci tytuł Szkoły Uczącej się  - tym samy została Liderem Szkół Uczących Się


Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Skalmierzycach  już od ponad 10 lat jest uczestnikiem programu Szkoła Uczącą Się (SUS) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W dniu 18 marca 2018 roku otrzymała po raz drugi certyfikat i tytuł Szkoły Uczącej Się podczas uroczystego Panelu zorganizowanego w szkole.

10 lat działań w Programie SUS to:To przystąpienie w roku 2008 do programu  „Ocenianie kształtujące w Szkole Uczącej się” (OK SUS) zakończone uzyskaniem I Tytułu Szkoły Uczącej Się. To ukończone przez dyrektorkę szkoły Studia Podyplomowe dla  Liderów Oświaty organizowane przez CEO i Collegium Civitas. To udział nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej, to liczne szkolenia, warsztaty RP, uczestnictwo w Klubie Szkół Uczących się i od roku 2015 udział w programie: Całościowy Rozwój Szkoły poziom zaawansowany, który doprowadził szkołę do uzyskania po raz II Tytułu Szkoły Uczącej Się. Nauczyciele i uczniowie współpracując z CEO, reprezentowali skalmierzycką szkołę na ogólnopolskich konferencjach poświęconych uczeniu się oraz brali udział w Ogólnopolskich Prezentacjach Projektów Uczniowskich, przedstawiając m.in. swoje OK zeszyty. W ubiegłym roku szkoła gościła ponad 200 nauczycieli na I Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej uczeniu się z OK zeszytem, zorganizowanej wspólnie z CEO. Nauczyciele mieli możliwość wielokrotnie współprowadzić webinaria, konferencje,warszaty poświęcone ocenianiu kształtującemu. Wszystkie te działania koncentrowały się przede wszystkim na nauczaniu i uczeniu. Jednak ogromną wartością dodaną  takiej współpracy szkoły w różnorodnych programach było zwiększenie autonomii zespołu nauczycielskiego, rozwój pracy zespołowej i wzmocnienie roli  dyrektora jako lidera wdrażanych zmian w szkole.

10 lat temu wyznaczyliśmy sobie cel,  że naszej szkole wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za uczenie się, wszyscy dążymy do tego, by się rozwijać: jako uczniowie, nauczyciele, rodzice. Wyznaczyliśmy sobie kryteria, które mówią, że uczymy się radośnie, odpowiedzialnie oraz świadomie. Radośnie, czyli w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Odpowiedzialnie i świadomie, bo wiemy, czego się uczymy i dlaczego jest to dla nas ważne. Nasze wspólne Uczenie się to nieustanny proces, którego efektem jest rozwój, w każdym obszarze pracy szkoły: dydaktyce, wychowaniu, profilaktyce i współpracy. Te słowa w 2015 roku wpisaliśmy w misję naszej szkoły. Mimo iż upłynęło kilka lat uważamy, że ciągle jesteśmy na początku drogi. To bardzo dobre przekonanie, które pozwala nam być szkołą uczącą się w każdym jej wymiarze.  

W dniu

roku na zorganizowanym przez nas Panelu podsumowującym pracę w programie Całościowy Rozwój Szkoły gościliśmy panelistów - nauczycieli z czterech szkół: Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Paneliści pod kierunkiem opiekuna szkoły w Programie CRS2 (CEO)  Aleksandry Cupok obserwowali fragmenty 6 lekcji (15 minut początku, środka i końca każdej lekcji) w sześciu klasach. Lekcje prowadziły nauczycielki Anna Dziadkiewicz w klasie I a, Jolanta Łęcka w klasie II, Martyna Szabra w klasie III a, Beata Sochacka w klasie IV a, Justyna Krawczyk w klasie V b oraz Anita Morawska –Wasielak w klasie VII. Obszarem obserwacji były działania z zakresu strategii I i IV Oceniania Kształtującego. Po spacerze edukacyjnym Paneliści udali się na wspólną debatę oraz przeprowadzili rozmowy z nauczycielami i uczniami z klas, w których obserwowali lekcje. Dopołudniowa część Panelu była okazją do wspólnego uczenia się, wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy między nauczycielami z obecnych szkół.

Druga część Panelu - popołudniowa była otwarta dla zaproszonych gości i rozpoczęła się od powitania i artystycznej niespodzianki przygotowanej przez uczniów. W tym uroczystym dniu towarzyszyli nam Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, Zastępca Dyrektora Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu  Zbigniew Taranek, Radni z terenu Gminy, Sołtys wsi, rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców Katarzyną Andrzejewską, Paneliści i dyrektorzy szkół biorących udział w Panelu, nauczyciele i uczniowie. Tę część Panelu prowadziły szkolne liderki programu nauczycielki Danuta Szymczak i Alina Stryjak, które przedstawiły prezentację na temat działań szkoły w programie. Moderatorka i opiekunka szkoły z ramienia CEO Aleksandra Cupok zaprosiła gości do wspólnej dyskusji na tematy związane z uczeniem się, rolą nauczyciela i ucznia we współczesnej szkole. Dyskusja była okazją do wymiany myśli, doświadczeń oraz przygotowania dla szkoły rekomendacji na dalszą drogę rozwoju.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było przyznanie i wręczenie szkole certyfikatu i tytułu  Szkoły Uczącej Się przyznanym przez CEO. Podziękowania, gratulacje i życzenia oraz życzliwa atmosfera umocniły nas w przekonaniu, że droga, którą wybraliśmy jest akceptowana przez wszystkich: nauczycieli, rodziców, uczniów oraz  naszą lokalną społeczność. Nie pozostaje nam nic innego, tylko nadal się uczyć… .

 

 https://sus.ceo.org.pl/tytul-szkoly-uczacej-sie/o-dzialaniu/aktualnosci/panel-kolezenski-w-szkole-podstawowej-im-adama

Tytuł Lidera Szkół Uczących Się, jest to trzeci z kolei certyfikat - 15.11. 2019r 

15 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach odbyła się ogólnopolska  konferencja „Widoczne uczenie się i nauczanie z OK zeszytem”. To już druga konferencja o OK zeszycie organizowana przez szkołę przy współpracy CEO –  w ramach programu Szkoła Ucząca Się.

W Skalmierzycach od 12 lat wdrażane  i rozwijane są strategie ocenianie kształtującego, od 2015 roku  OK zeszyt. Od dwóch lat szkoła jest jedynym w Polsce laboratorium OK zeszytu - szkołą, w której systemowo rozwija się uczenie i nauczanie z wykorzystaniem OK zeszytu. Uczniowie i nauczyciele odkrywając na nowo zwykły i zaniedbany przez lata zeszyt, pokazują, że przy jego pomocy można rozwijać umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność i inicjatywność uczniów oraz obserwować w nim efekty uczniowskiego uczenia się i nauczycielskiego nauczania. 

Nauczyciele z grupy laboratoryjnej dzielą się swoim doświadczeniem, otwierają drzwi klas, organizują spacery edukacyjne, warsztaty, podczas których wymieniają się doświadczeniami. Takie działania rozwijają przede wszystkim współpracę nauczycieli, której celem jest doskonalenie i poprawa nauczania i uczenia się  w szkole.

Konferencję otworzyła dyrektor szkoły Małgorzata Sulewska, która wprowadziła uczestników w tematykę zespołowej pracy nauczycieli nad widocznym uczeniem się uczniów i przedstawiła gościa specjalnego konferencji - Danutę Sternę – eksperta merytorycznego z Centrum Edukacji Obywatelskiej, autorkę licznych książek i publikacji na temat Oceniania Kształtującego. Przedsięwzięcie zorganizowane było pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, którego na konferencji reprezentowała wiceburmistrz pani Agnieszka Sipka, zaproszenie przyjęli również przedstawiciele Delegatury KO w Kaliszu starsi wizytatorzy – pani Ewa Kargol-Stybaniewicz i pan Tomasz Tomalak. Wśród gości byli nauczyciele, dyrektorzy szkół, edukatorzy – pasjonaci uczenia się i nauczania. W konferencji uczestniczyło ponad 180 nauczycieli z różnych szkół, z terenu całej Polski. 

Konferencję rozpoczął wykład Danuty Sterny na temat „Jak ocenianie kształtujące może pomóc kształcić umiejętności proinnowacyjne uczniów”. Prelegentka przybliżyła zgromadzonym  kompetencje proinnowacyjne – określane mianem kompetencji przyszłości oraz ukazała możliwość ich rozwijania i doskonalenia przy pomocy strategii Oceniania Kształtującego. Wśród umiejętności, na które zwróciła szczególną uwagę, znalazły się zdolność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, współpraca i odważne podejmowanie wyzwań. Wykład zainicjował ciekawą dyskusję na forum na temat poruszanych w nim postulatów oraz ich realizacji w szkolnej rzeczywistości. Uczestnicy potwierdzili, że najważniejsze kompetencje to te, które rozwijają samodzielność, inicjatywność i umiejętność nawiązywania relacji i współpracy.

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć imponującą wystawę uczniowskich OK zeszytów, które, w dobie cyfryzacji i zaniku sztuki pisania, są nie tylko ewenementem, ale i źródłem informacji o sposobach uczenia się, dowodem na samodzielność i kreatywność uczniów. Samodzielne notowanie, wizualizacja problemów, zapisywanie własnych refleksji, to najlepszy sposób na rozwijanie myślenia i uczenia się zarówno małych dzieci, jak i tych starszych. Żadna gotowa, podyktowana lub przepisana  notatka nie zastąpi kilku samodzielnie wymyślonych i zredagowanych wniosków czy opinii.

Organizatorzy przygotowali również sześć warsztatów łączących tematykę lekcji z OK zeszytem z metodami rozwijającymi widoczne uczenie się uczniów, pracą w klasach I-III, sposobami rozpoczynania i zakończenia lekcji oraz działaniami wpływającymi na współpracę i wzajemne uczenie się. Prowadziło je jedenaścioro nauczycieli ze szkoły: Marita Kowalczyk i Karolina Maciejewska, Justyna Krawczyk i Marzena Hildebrandt, Anita Morawska-Wasielak i Izabela Gnerowicz, Mateusz Ledzianowski i  Dominika Sodolska, Jolanta Łęcka  i Danuta Szymczak oraz Małgorzata Sulewska.  

Uczestnicy warsztatów byli pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych metod i technik, które wykorzystywane są w szkole na co dzień, swobody i elastyczności w ich stosowaniu, a także pomysłowości i przydatności w szkolnej praktyce.

Wielu gości ujął, a nawet oczarował widok uczniowskich prac, eksponowanych w klasach, na szkolnych korytarzach, szczególnie podobała się ich często niecodzienna i atrakcyjna forma. Uczestnicy zwrócili też uwagę na klasowe aranżacje: funkcjonalne meble, miejsca relaksu, kąciki do rozmów i spotkań. Prezentowane podczas warsztatów i eksponowane w salach pomoce i rozwiązania metodyczne także wzbudziły zainteresowanie przybyłych praktyków i często stanowiły pretekst do wymiany doświadczeń i dzielenia się  warsztatem pracy.

Podsumowując, relacje, wymiana doświadczeń, rozmowy, wzajemne uczenie się, to najlepsza droga do rozwoju, zarówno nas dorosłych, jak i naszych uczniów.

Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało szkole Tytuł Lidera Szkół Uczących Się, jest to trzeci z kolei certyfikat, jaki szkoła otrzymała na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Poprzednie nadawały jej tytuł Szkoły Uczącej się. Sam tytuł Lidera jest wyrazem docenienia zaangażowania nauczycieli nad zespołowym doskonaleniem uczenia się uczniów i nauczania. Jest także kolejnym etapem na drodze współtworzenia dobrej szkoły. Podczas uroczystego podsumowania konferencji, certyfikat z rąk Danuty Sterny otrzymała dyrektor szkoły  – Małgorzata Sulewska. Podczas jego wręczania odczytany został list gratulacyjny podpisany przez prezesa CEO i zarząd Szkoły Uczącej Się. Podczas tej uroczystej chwili nie zabrakło oczywiście uczniów. Chór szkolny zaprezentował gościom szkolne przeboje ze specjalną dedykacją dla zgromadzonych nauczycieli: „Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród. Mądrych ludzi wokół…”

Organizatorzy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy i uczniowie serdecznie dziękują uczestnikom za udział w przedsięwzięciu, wspólne uczenie się, nawiązywanie relacji i nowych edukacyjnych znajomości, bo czyż szkoła nie jest najlepszym do tego miejscem?