Wtorek, 28.5.2024
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Jesteśmy Szkołą Uczącą Się

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Dzień 4 czerwca 2013 r. zapisał się złotymi literami w Kronice naszej szkoły. Tego dnia świętowaliśmy sukces kilkuletniej pracy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ocenianie kształtujące w Szkole uczącej się” (OK SUS). Podczas zorganizowanego w tym dniu Panelu Koleżeńskiego szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły Uczącej Się”, przyznawany przez  Radę Jakości SUS.

Dzień panelu wypełniony był od wczesnych godzin porannych. O godzinie 9.00 do szkoły przybyło trzynastu panelistów - przedstawicieli następujących szkół:

 •  Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 , Gimnazjum nr 7 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu,
 • Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu,
 • Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu,
 • Szkoła Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie.

      Gości powitała dyrektor szkoły Małgorzata Sulewska oraz moderatorka panelu Barbara Uniwersał z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Paneliści zapoznali się ze szczegółowym raportem opisującym podjęte działania w ramach dwóch wybranych przez szkołę celów:

Nauczyciele stosują  informację zwrotną oraz techniki OK-ja na lekcjach.

Nauczyciele zadają prace domowe, które służą uczeniu się i są dostosowane do możliwości każdego ucznia.

Uczestniczyli również w ośmiu lekcji prowadzonych przez nauczycieli na I i II  etapie kształcenia:

 • edukacja wczesnoszkolna kl. I Danuta Szymczak,
 • edukacja wczesnoszkolna kl. III Jolanta Łęcka,
 • język polski – kl. IV  Beata Sochacka,
 • język angielski – kl. IV Justyna Krawczyk,
 • język niemiecki – kl. V Anita Morawska - Wasielak,
 • matematyka – kl. V Alina Stryjak,
 • informatyka – kl. VI Alina Stryjak,
 • religia – kl. I Joanna Nowicka.

W trakcie przerw śródlekcyjnych paneliści obserwowali „życie szkoły”, spacerując po szkole, inicjowali krótkie rozmowy z uczniami i nauczycielami. Mieli okazję zobaczyć prezentacje uczniowskich prac, graffiti: „Nasza Szkoła jest OK”, szkolne kroniki. 

     Po zakończonych obserwacjach goście udali się na spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego, gdzie najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności  podczas krótkiego pokazu. Kolejną częścią wizyty były spotkania panelistów z przedstawicielami rodziców, nauczycieli i uczniów. Goście mieli okazję poznać opinie wszystkich grup na temat działań szkoły, wykorzystywania oceniania kształtującego i jego wpływu na jakość pracy szkoły.

     Podsumowaniem dnia było uroczyste spotkanie w restauracji Nastrojowa, w którym uczestniczyli paneliści, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Rozpoczęło się od powitania przez dyrektor szkoły, Małgorzatę Sulewską przybyłych gości.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  Kazimierz Sipka, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Barbara Szkudlarek, proboszcz parafii p.w.św. Katarzyny Aleksandryjskiej ks. Kanonik Sławomir Nowak, ks. Kanonik Stanisław Kraska, przewodniczący Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, przewodnicząca Komisji Oświaty Ewa Pussak, radni z terenu gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

      Dyskusję panelową poprzedziła  prezentacja działań szkoły w ramach programu, przedstawiona  przez liderki zespołów zadaniowych Justynę Krawczyk i  Beatę Sochacką. Nauczycielki zaprezentowały działania związane ze stosowaniem technik oceniania kształtującego na lekcjach i ich wpływ na efekty kształcenia oraz innowacyjne formy prac domowych zdawanych uczniom w celu ich aktywizowania i efektywniejszego uczenia się. Następnie prowadzona przez moderatora Barbarę Uniwersał dyskusja umożliwiła wyrażenie swoich opinii zarówno panelistom, jak i gospodarzom spotkania. Goście podzielili się swoimi spostrzeżeniami poczynionymi podczas obserwacji lekcji, rozmów prowadzonych ze społecznością szkoły, analizowanych dokumentów. Nauczyciele i uczniowie mieli okazję do zaprezentowania swoich doświadczeń związanych z pracą w ramach programu.

     Punktem kulminacyjnym spotkania było podjęcie przez panelistów decyzji o przyznaniu szkole tytułu: Szkoły Uczącej się i uzyskaniu tym samym certyfikatu potwierdzającego wysoką jakości pracy szkoły. Podczas narady panelistów goście mogli obejrzeć program artystyczny pt. „Nasza szkoła jest OK” w wykonaniu uczniów przygotowanych pod kierunkiem Jolanty Łęckiej, Danuty Szymczak i Justyny Krawczyk. Występom wokalnym uczniów towarzyszyła prezentacja multimedialna przedstawiająca pracę szkoły i osiągniecia uczniów. 

Po części artystycznej moderator panelu Barbara Uniwersał ogłosiła przyjętą jednogłośnie decyzję panelistów o przyznaniu szkole tytułu „Szkoły Uczącej Się" i uzyskaniu certyfikatu na lata 2013 - 2015. Dyrektor szkoły w imieniu społeczności szkoły odebrała z rąk moderatorki wyczekiwaną przez wszystkich susowską „blachę" i z dumą i wzruszeniem przeczytała decyzję: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach otrzymuje tytuł Szkoły Uczącej Się - 2013 - 2015.

Dyrektor podziękowała wszystkim, których praca i działania przyczyniły się do rozwoju szkoły. Szczególne słowa podziękowania i uznania  skierowała do władz samorządowych na czele z Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, za stworzenie w placówce warunków do innowacyjnych działań i wspieranie społeczności szkoły w ich osiąganiu.

Po ceremonii wręczenia certyfikatu słowa uznania i gratulacje dla szkoły przekazali zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Bożena Budzik, st. wizytator Barbara Szkudlarek oraz przedstawiciele Rady Rodziców Hanna Kubicka i przewodnicząca Wioletta Herbik.

   Dzień emocji i wrażeń, miłych spotkań panelowych i niezwykłych przeżyć minął bezpowrotnie. Jesteśmy dumni z certyfikatu SUS, bogatsi o miłe słowa uznania dla pracy szkoły i cenne wskazówki, które wykorzystamy w dalszym doskonaleniu naszej pracy, bowiem tytuł „ Szkoły Uczącej Się” zobowiązuje.

Więcej zdjęć

 

.