Wtorek, 28.5.2024
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

KONFERENCJA „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA BOLI”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach zaprasza wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów i rodziców na 

 

KONFERENCJĘ „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA BOLI”. Na co zwracać uwagę i w jaki sposób reagować na zachowania agresywne dzieci i młodzieży?

 

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję 24 kwietnia 2024 roku o godz. 15:00 w „Starym Kinie” w Nowych Skalmierzycach.

-------------------------------------------------------

PRELEGENCI:

 

dr hab. Dagmara Woźniakowska, prof. UW, kryminolożka, prawniczka. 

Kierowniczka Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Naukowo zajmuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości. Jej absolutną pasją jest edukacja prawna.

 

dr hab. prof. UŁ i ANS w Pile Piotr Chomczyński – socjolog, kryminolog

Lider zespołu badawczego w Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych, profesor w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta europejskiego grantu naukowego Eurica zrealizowanego na Universidad Nacional Autónoma de México. Działając przy organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ i ANS w Pile. Obecnie zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy „Crime in Latin America (CRIMLA)” finansowany w ramach grantu Norwegian Research Council. Ostatnią pracą prof. Chomczyńskiego jest podręcznik do kryminologii wydany pod jego współredakcją nakładem PWN.

 

dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS, pedagog resocjalizacyjny, kryminolog

Kierownik Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Doktor honoris causa International University of Economics and Humanities in Rivne, Ukraine. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Wieloletni praktyk w zakresie resocjalizacji młodzieży, aktualnie pracuje jako pedagog w zakładzie poprawczym. Autor i współautor publikacji i ekspertyz dotyczących funkcjonowania zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:

1) problematyki efektywności procesu profilaktyki i resocjalizacji młodzieży;

2) systemów profilaktyki społecznej i resocjalizacji;

3) kapitału społecznego w kontekście oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych;

4) uwarunkowań przestępczości nieletnich.

 

Obszary problemowe seminarium:

- Prawne aspekty zapobiegania i reakcji na zachowania agresywne dzieci i młodzieży CZYLI: Jakie mamy rozwiązania prawne z tego zakresu i czy są one skuteczne?

- Skala zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, CZYLI: Czy polska młodzież jest bardziej agresywna niż młodzież z innych krajów?

- Przyczyny występowania zachowań agresywnych dzieci i młodzieży: CZYLI: Czym są czynniki ryzyka rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży?

- Przejawy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży: CZYLI: Kiedy i na co zwracać uwagę oceniając zachowania dzieci i młodzieży?

- Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży: CZYLI: W jaki sposób reagować na zachowania agresywne dzieci i młodzieży?