Sunday, 25.2.2024
Name days: Adam / Cezary / Jarosław
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU "MAM TALENT"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

„ MAM TALENT”


 

ORGANIZATOR:

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach

CELE KONKURSU:

• popularyzowanie działań artystycznych

• rozwijanie kreatywności młodzieży

• promowanie młodych talentów

• rozwijanie zainteresowań uczniów

• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

• wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów (do 6 osób).

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych (kl. I  - III SP) oraz

(kl. IV – VIII SP ).

TERMIN KONKURSU:

01.06.2022r.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja:

• śpiew

• taniec

• zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

• pokaz umiejętności gry aktorskiej

• pokaz sprawności fizycznej

• prezentacja treści kabaretowych

• małe formy teatralne

• gra na dowolnym instrumencie

• recytacja

• występy sportowo-akrobatyczne

• zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne

• inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

• Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów

indywidualnych i grup do 3 osób.

• Dopuszcza się prezentacje dłuższe (nieprzekraczające jednak 10 minut) w przypadku występów grup powyżej 3 osób.

• W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym (nagranym na płycie CD lub innym nośniku i opatrzonym imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem). Nagranie dostarczone musi być wcześniej do organizatorów.

• W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń wykonuje pracę plastyczną w czasie trwania imprezy (ok. 30 min.). Uczeń ma zapewniony „kącik pracy”, przynosi jednak własne przybory.

• Uczniowie prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.

• Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.

• Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 do 6.

 1-wydaje nam się, że to nie jest konkurs na miarę Twoich możliwości

 2-może powinieneś zastanowić się nad zmiana kategorii?

 3-kto wie, kto wie...

 4-Twojemu talentowi mówimy nasze zdecydowane...może być.

 5-może będziesz wielki

 6- masz talent!!!

• Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje suma punktów.

• Pozostali uczestnicy „Mam talent”, którzy nie weszli do ścisłego finału, oddają swój głos na jedną z trzech, wyłonionych przez jury osób, decydując tym samym o I, II i III miejscu.

• Chętni zgłaszają się do opiekuna SU p. Sylwii Musiał do 20 maja 2022r.

- ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE-


KARTA ZGOSZENIOWA  ( do 20 maja 2022r.)

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………

2. W przypadku występu grupowego:  Nazwa grupy:……………………………………

3. Klasa …………………………………………………………………....

4. Nazwa prezentowanej formy……………………………………………………………….

5. Czas prezentacji ……………………………………………………………………….........

6. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora)

…………………………………................... .....................................................................

....................................................... ....................................................................

7. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca – proszę je

wymienić).............................................................................................................

................................................................................................

 

Miejscowość, data                                                                                       podpis uczestnika